Logo_nwo_logo

Op dinsdag 31 oktober ondertekenden Jaap Schouten, lid raad van bestuur NWO, en Henk Smid, directeur ZonMw, het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden NWO en ZonMw zich aan het werken aan meer diversiteit in de eigen organisatie en in de wetenschap, vanuit de overtuiging dat een grote diversiteit aan individuen en invalshoeken leidt tot meer creativiteit en innovatie. Dit meldt NWO.

NWO en ZonMw gaan met het tekenen van het charter concreet de uitdaging aan diversiteit als organisatiebreed thema te verankeren in zowel het personeelsbeleid als in het subsidiebeleid voor onderzoekers. Jaap Schouten: “Bij het honoreren van onderzoeksprojecten tellen alleen de criteria ‘wetenschappelijke excellentie’ en ‘maatschappelijk impact’. Wetenschappers mogen bij het verwerven en uitvoeren van hun onderzoek geen belemmeringen ervaren, op welke wijze dan ook. Met ondertekening van het Charter Diversiteit benadrukt NWO dit uitgangspunt nog eens.”
 
Naast intensivering en uitbouw van de reeds ingezette activiteiten op het terrein van diversiteit en inclusie, werken NWO en ZonMw hun diversiteitsdoelstellingen uit in een implementatieplan. Dit plan wordt binnen zes maanden na ondertekening van het Charter Diversiteit voorgelegd aan Diversiteit in bedrijf. 
 
Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project onder-steunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 103 ondertekenaars.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids