Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Amsterdam wil ervoor zorgen dat de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs verbeterd wordt. Hiertoe gaan vier Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs intensief samenwerken met het voortgezet onderwijs. Dit meldt Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

De samenwerking moet het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten, doordat studenten minder vaak van opleiding hoeven te wisselen en vaker hun opleiding met succes afronden. Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit hebben met  de middelbare scholen ZAAM scholen, IRIS scholen, Esprit scholen, Martinuscollege een intentieverklaring ondertekend. Hierin staan verschillende afspraken om tot een betere samenwerking te komen.
 
De samenwerking is officieel van start gegaan tijdens de conferentie van Onderwijspartners Regio Amsterdam (OpeRA). Het is de verwachting dat de verklaring binnenkort door meer scholen uit het voortgezet onderwijs uit Flevoland en Noord Holland zal worden ondertekend. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids