Logo_nwo_logo

Van onderzoek naar de effecten op jongeren van het plaatsen van ‘selfies’ tot crashes in de financiële markten en de neurale basis van anticipatie in taalverwerking: 28 aankomend onderzoekers gaan promotieonderzoek verrichten naar uiteenlopende onderwerpen met NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent. Dit meldt NWO.

In de ronde van 2017 zijn 28 van de 68 ingediende uitgewerkte aanvragen gehonoreerd. Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besloot vorige week welke aanvragen op financiering kunnen rekenen.

Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Deze ambitie blijkt onder andere uit de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten. De hoogleraar-promotor meldt de kandidaat-promovendus aan. De onderwerpkeuze van de promotie is vrij maar moet wel passen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. In deze ronde was 6,25 miljoen euro beschikbaar.

Op www.nwo.nl staat een overzicht van de gehonoreerde aanvragen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids