Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Het samenwerkingsverband van Europese onderzoeksuniversiteiten (LERU) heeft een nieuw position paper uitgebracht waarin de vraag wordt gesteld wat de kenmerken zijn van het onderwijs op onderzoeksuniversiteiten. Dat meldt Universiteit Leiden.

De paper van de LERU toont de resultaten van een zogenaamd surveyonderzoek dat gehouden werd op de universiteiten uit het samenwerkingsverband. Daaruit kwam naar voren dat studenten een onderzoeksrijke universiteit aantrekkelijk vinden. Dat leidt ertoe dat studenten aan zo'n universiteit zelf ook onder gaan doen, zowel in hun eigen vakgebied als daarbuiten. Probleemoplossingsgericht werken, kritisch denken en inzicht in ethische dilemma's zijn vaardigheden die de studenten hierbij opdoen. Die zijn uiteindelijk van grote waarde in hun verdere loopbaan.

Daarnaast wordt er in de position paper onder andere gesproken over de aanpak van uitdagingen en hoe excellentie nog verder gedefinieerd en gestimuleerd moet worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids