Normal_andr__kuipers

Vandaag verzorgt André Kuipers een collegetour in Goor. In samenwerking met Techniekpact, Techniekpact Twente, Pre-U (Universiteit Twente) en Saxion Hogeschool krijgen 300 basisschoolleerlingen uit Hof van Twente de kans om hun vragen aan André Kuipers te stellen. In de middag kunnen de leerlingen aan de hand van spannende experimenten onder leiding van studenten van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en dertig vwo-3 leerlingen van De Waerdenborch uit Goor, zelf wetenschap en technologie van dichtbij ervaren. Dat meldt Universiteit Twente.

Als ambassadeur van het techniekpact verzorgt André Kuipers collegetours voor basisschoolleerlingen (groep 7) en leerkrachten om hen enthousiast maken voor zijn wereld, de wereld van ruimtevaart, wetenschap en technologie. Met de collegetour wil het techniekpact zorgen dat voldoende jongeren kiezen voor een bèta technische opleiding. De komende jaren zijn technologische innovaties nodig voor vele maatschappelijke uitdagingen. De jongeren van nu moeten hiervoor straks de oplossingen brengen. Dit betekent dat er meer jongeren nodig zijn met bèta technische vaardigheden. Door jongeren op een vroege leeftijd in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek maken zij sneller een positieve keuze voor deze richting.

Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici: dat is de ambitie van het Nationaal Techniekpact 2020. Een doe-pact vol acties waar ook in Twente vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid hun handtekening hebben gezet onder een ambitieus uitvoeringsprogramma. Om deze ambitie te kunnen realiseren is het nodig dat meer jongeren kiezen voor Wetenschap en Techniek. De basis hiervoor ligt bij u in het primair onderwijs. Uit onderzoeken blijkt dat als kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met wetenschap en techniek zij sneller een positieve keuze voor deze richting maken. Vandaar ook dat één van de acties uit het Techniekpact Twente is om te zorgen voor meer structurele aandacht voor Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids