Logo_logo_open_access

Op maandag 4 en dinsdag 5 april 2016 vindt in Amsterdam een grote Europese conferentie plaats over Open Science. Nederland maakt zich gedurende het EU-voorzitterschap sterk voor een Europese aanpak van open toegang tot wetenschappelijke publicaties, open access, en optimaal hergebruik van onderzoeksgegevens. Dit levert grote voordelen op, niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de maatschappij in den brede, inclusief bedrijven.

Door op Europese schaal, en met de Europese Commissie, andere lidstaten, universiteiten, onderzoeksinstellingen, uitgevers en andere bedrijven samen te werken aan een concrete actieagenda voor de komende jaren met duidelijke afspraken, acties en prioriteiten, hoopt Nederland de transitie naar Open Science te versnellen. In Nederland worden door wetenschappers, universiteiten, onderzoeksfinanciers en wetenschappelijke uitgevers al belangrijke stappen gezet. Om echter een doorbraak te forceren is een bredere aanpak nodig. Zo zullen businessmodellen van uitgevers pas veranderen als een substantieel aantal landen willen dat open access publiceren de norm wordt. Ook zullen onderzoeksdata pas gedeeld worden als onderzoekers daar credits voor krijgen. Internationaal zijn afspraken nodig zijn om de beoordelingssystematiek van de wetenschap aan te passen zodat data delen ook aantrekkelijk voor hen wordt.

Op maandag 4 april zal Eurocommissaris Carlos Moedas in een keynote speech zijn visie geven op de gezamenlijke Europese aanpak voor Open Science in Europa. Op dinsdag 5 april zal staatssecretaris Dekker van Onderwijs, als voorzitter van de Raad voor Concurrentievermogen, het actieplan Amsterdam Call for Action on Open Science in ontvangst nemen. Hierin staan oplossingen en concrete acties die  alle betrokken partijen kunnen nemen om Open Science mogelijk te maken.

© Nationale Onderwijsgids