hbo universiteit studenten duo aanmeldingen

GRONINGEN - Het aantal aanmeldingen voor studies met een numerus fixus is dit jaar opnieuw gestegen. Bijna 55.000 mensen hebben zich aangemeld voor een lotingsstudie in het hoger onderwijs. Maar liefst veertienduizend meer dan een jaar geleden.

Voor het studiejaar 2013-2014 hebben zich in totaal 54.869 aspirant-studenten aangemeld voor 36.276 te verloten opleidingsplaatsen. Het aantal lotingsstudies neemt nog jaarlijks toe.

Aan de universiteiten zijn er dit jaar 35 opleidingen met een loting, het hoger beroepsonderwijs telt er 77. Voor de universitaire lotingsstudies hebben zich zo'n 34.000 aankomende studenten aangemeld, voor hbo-opleidingen met loting bijna 21.000.

Vrijdag hebben aanstaande studenten een e-mail met de uitslag via het aanmeldportaal Studielink ontvangen. Van DUO ontvangen de kandidaten een papieren Bewijs van Toelating als ze zijn ingeloot of een uitlotingsbrief. Een beperkt deel van de studenten heeft de uitslag eerder vorige week al ontvangen.

Via Nieuwsbank.nl

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres