Expert leerlingenvervoer: ‘Wat veel mensen willen is praktisch onuitvoerbaar’

Gemeenten bouwen het leerlingenvervoer langzamerhand af om zelfstandigheid te bevorderen. Door de aanhoudende chauffeurstekorten, moeten ze hier soms sneller afspraken over maken. Belangenorganisaties zijn ontevreden en kaarten regelmatig de problemen die er spelen aan. Bijna wekelijks is er wel over een gemeente te lezen waarin problemen met het leerlingenvervoer spelen. Vervoerders komen niet opdagen, de reistijd is verlengd en door het chauffeurstekort zitten meer kinderen in een taxi, met als gevolg dat ze er soms ook langer in zitten. Volgens Carolien Aalders, expert binnen het leerlingenvervoer, zijn de eisen die belangenorganisaties tegenwoordig stellen echter bijna onuitvoerbaar. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Kinderen die het leerlingenvervoer gebruiken, krijgen steeds vaker de optie om zelfstandig naar school te reizen. Op dit moment gaat zo’n 80 tot 85 procent van de kinderen op het speciaal onderwijs met een taxi naar school. Volgens Aalders zijn ouders en belangenverenigingen nog niet zo ver. “Door de eisen die belangenorganisaties bij de ministers blijven neerleggen beginnen ouders steeds harder met hun vuist op tafel te slaan. Het kabinet geeft daar mijns inziens ook onvoldoende weerwoord.”

'Te veel leerlingen maken gebruik van leerlingenvervoer'

Ouders weten vaak niet waar ze recht op hebben, stelt Aalders. En daardoor komen zij met hun vragen veelal bij de gemeenten terecht. Ouders eisen bijvoorbeeld een reistijd van maximaal 45 minuten, terwijl daarover niets in de wet is vastgelegd. De expert leerlingenvervoer denkt ook niet dat het mogelijk is als een chauffeur acht leerlingen moet vervoeren en scholen op een flinke afstand van hun woonhuis liggen. Volgens Aalders is er ook helemaal geen tekort aan chauffeurs, maar zijn er te veel kinderen die gebruikmaken van het speciale vervoer. Ze zegt dat het lang niet altijd nodig is om deze kinderen met een taxibusje te vervoeren. Veel kinderen kunnen op een zelfstandige manier leren reizen, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, de fiets of door gebracht te worden. Daardoor zijn er straks genoeg chauffeurs om de kinderen die het vervoer wél nodig hebben te vervoeren.

Uiteindelijk komt het er volgens Aalders op neer dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.

In het kader van de problemen in het leerlingenvervoer sprak de Nationale Onderwijsgids onlangs met Ouders & Onderwijs en met de LBVSO.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky