'Wetswijziging STAP-budget houdt weinig rekening met mensen met beperking'

Het STAP-budget is een vergoeding van maximaal 1.000 euro voor het volgen van een opleiding. Hiermee kunnen mensen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Er is veel kritiek op de regeling geweest en daarom staat er nu een wetswijziging op stapel. Die zorgt voor verbeteringen, maar houdt volgens belangenbehartiger Ieder(in) onvoldoende rekening met de behoeften van mensen met een beperking. Dat meldt Ieder(in). 

Er is veel kritiek op het STAP-budget. Zo worden vaak cursussen aangeboden die voor de arbeidsmarkt niet-relevant zijn. De aanvraagperiode is zeer kort en de regeling wordt relatief veel gebruikt door mensen die al een goede positie hebben op de arbeidsmarkt.

Extra budget voor mensen zonder opleiding 

Met de voorgestelde wetswijziging komt er extra budget voor mensen zonder opleiding en voor praktisch geschoolde mensen. Zodat deze doelgroepen vaker gebruik gaan maken van de regeling om zo hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Ieder(in) is positief over deze verbeteringen, maar wil dat er daarnaast ook wordt gekeken hoe mensen met een beperking beter kunnen profiteren van het STAP-budget.

Mensen met een beperking hebben namelijk veel minder vaak werk dan mensen zonder beperking. Zij kunnen een steuntje in de rug om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren dus extra goed gebruiken. Maar of het STAP-budget daaraan bijdraagt is maar de vraag, zegt Ieder(in).

Aanvraagprocedure is ingewikkeld 

De aanvraagprocedure van het STAP-budget is ingewikkeld waardoor die minder toegankelijk is voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Ook is het niet bekend in hoeverre het cursusaanbod (digitaal) toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Monitoren

Ieder(in) roept het kabinet daarom op om te monitoren in hoeverre mensen met een beperking voordeel ondervinden van het STAP-budget. Verder wil Ieder(in) dat er extra budget voor deze groep wordt vrijgemaakt.

Door: Nationale Onderwijsgids