Muzieklessen zijn ook nodig in het speciaal basisonderwijs

De meeste reguliere basisscholen geven de leerlingen muziekles. Het speciaal onderwijs, waar ruim 33.000 kinderen op zitten, blijft hierin achter. Stichting Méér Muziek in de Klas vindt dat dat moet veranderen. Dat meldt de NOS. 

Muziekles kan kinderen helpen om beter te leren en om hun aandacht ergens  anders op te richten. Kinderen kunnen ook empatischer en socialer worden van muziekles, zegt Stichting Méér Muziek in de Klas. Ook zou het bevorderlijk zijn voor het geheugen en zelfsturing. Tot slot helpt muziekles bij het ontwikkelen van klankherkenning en timing, en dat is juist weer nodig bij het lezen en spellen.

Meer behoefte 

De Stichting zegt signalen te krijgen dat er mee behoefte is aan muzieklessen in het speciaal onderwijs. Hoeveel kinderen er nu in het speciaal onderwijs muziekles krijgen is niet bekend. Er is nog een onderzoek gaande. 

Vaardigheden 

Muziekles geven op scholen in het speciaal onderwijs vergt speciale vaardigheden en er zijn te weinig leerkrachten die die vaardigheden hebben. Daarom wil Méér Muziek in de Klas meer mensen specifiek opleiden voor muziekles op scholen in het speciaal onderwijs.

Financiering 

Voor de start van het project is er 50.000 euro beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW in samenwerking met verschillende fondsen. Méér Muziek in de Klas onderzoekt nog welke financiering er verder nodig is voor de verankering van de muzieklessen in het speciaal onderwijs. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk