Cijfers over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van 2020 en 2021

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Binnen het voortgezet onderwijs worden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) voorbereid op de arbeidsmarkt. Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt is het aandeel met werk in 2020 met 5 procentpunt gedaald (naar 35 procent) en het aandeel met een uitkering gestegen met 4 procentpunt (naar 33 procent). Van de pro-uitstromers is het aandeel met een uitkering (19 procent) toegenomen en het aandeel met werk (62 procent) gedaald.

Mbo

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2020 minder vaker werk dan in 2019. Die afname was zowel bij uitstromers vanuit het mbo-bol (van 70,3 procent naar 67,5 procent) als mbo-bbl (van 89,0 procent naar 87,6 procent) zichtbaar.

Zorg, welzijn en sport 

Werknemers met een bol-diploma of bbl-diploma uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' hebben het hoogste mediane uurloon (respectievelijk 16,20 eur en 20,83 euro). De uitstromers met het bol-diploma uit deze sectorkamer hadden 1 jaar na uitstroom het vaakst werk in 2020. Van de gediplomeerden met een bbl-opleiding hadden die uit de sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' het vaakst werk. 

Bacheloropleiding 

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt op tot een beroep. Veruit de meeste studenten stromen na hun hbo-opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In het wetenschappelijk onderwijs (wo) stromen de meeste studenten na hun masteropleiding uit naar de arbeidsmarkt, maar ook na een bacheloropleiding kan gekozen worden voor toetreding tot de arbeidsmarkt. 88,4 procent van de gediplomeerde hbo’ers die uitstroomden had in oktober 2020 werk. Dit is wederom een kleine daling ten opzichte van een jaar eerder. De baankans verschilt per opleidingsrichting en -type in het hbo. 

Masterdiploma 

Ruim 3 van de 4 uitstromende wo-studenten hadden in oktober 2020 betaald werk. Gediplomeerde uitstromers hebben een grotere kans op een baan dan niet gediplomeerde. Bovendien hebben uitstromers met een masterdiploma meer kans op een baan (76 procent versus 66 procent) én een hoger uurloon dan uitstromers met een bachelordiploma.

Door: Nationale Onderwijsgids