Meisjes met adhd hebben later vaker hulp van de GGZ nodig

Bij meisjes wordt adhd veel later vastgesteld dan bij jongens. Meisjes kunnen het vaak ook veel beter verborgen houden dan jongens. Toch wordt op den duur wel duidelijk dat ze adhd hebben. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Bij jongens wordt de diagnose adhd vaak al vastgesteld als ze zes jaar zijn. Bij meisjes gebeurt dat meestal pas op de middelbare school. Adhd uit zich anders bij meisjes dan bij jongens. Jongens hebben moeite met stilzetten terwijl meisjes juist meer drukte in hun hoofd ervaren. Dat valt leraren dan weer minder snel op aldus orthopedagogen Kayleigh Hillebrand en Gwenny van Rijn.

Middelbare school 

Op de middelbare school komt het vaak naar buiten en lukt het meisjes niet meer om hun adhd te verbergen. In het middelbaar onderwijs ligt de nadruk meer op plannen en zelfstandigheid, en door die drukte die ze in hun hoofd ervaren lukt dat juist minder goed.

Cognitieve gedragstherapie of mindfulness 

Meisjes komen meestal vanwege andere psychische klachten, zoals somberheid en angst, bij de GGZ terecht zeggen de orthopedagogen. Zodra de adhd herkend wordt, kunnen meisjes behandeld worden met cognitieve gedragstherapie of leren ze mindfulness. 

Door: Nationale Onderwijsgids