Extra aandacht voor onzichtbare TOS met symposium 'Als taal geen feestje is'

In oktober slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Onder het mom ‘Als taal geen feestje is’ wordt het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ georganiseerd, bedoeld voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld die werken met kinderen. Dit meldt Kentalis. 

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Soms is vroegbehandeling nodig.

Ervaringen met een kind met TOS

Het symposium is zowel live (Assen, Bonte Wever) als online (landelijk) te volgen. Tijdens deze middag krijgen de deelnemers meer inzicht in wat TOS is en worden de laatste onderzoeken gedeeld. Bovendien krijgt men praktische handvatten om toe te passen in de klas of op de groep. Daarnaast deelt een ouder haar ervaringen over het leven met een kind met TOS; met dit verhaal wordt duidelijk dat een TOS niet stopt met leren praten. De gevolgen van TOS kunnen verstrekkend en levenslang zijn. Accreditatie is aangevraagd bij NVLF, NVO/NIP en SKJ. De inschrijving is geopend.

Initatief van ouders

Ook internationaal wordt aandacht gevraagd voor TOS. Op vrijdag 15 oktober 2021 wordt iedereen met TOS in het zonnetje gezet. Deze dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en wordt van harte ondersteund door jongeren met TOS en de organisaties en instellingen in Nederland voor kinderen en jongeren met TOS. Voor meer informatie: bekijk de website.

Door: Nationale Onderwijsgids