D66 pleit voor 'leerrecht' voor leerlingen met beperking in passend onderwijs

D66 wil naast de leerplicht ook een zogeheten leerrecht invoeren. Dat is volgens de partij nodig voor duizenden leerlingen met een ziekte of handicap die geen plek kunnen vinden in het passend onderwijs.

Deze kinderen kunnen een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Daarna "heeft de overheid geen enkele verplichting meer om dit kind enige vorm van onderwijs te geven", zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Met een ontheffing is het probleem voor iedereen opgelost. Behalve voor het kind." Volgens de partij komen kinderen hierdoor noodgedwongen thuis te zitten terwijl ze vaak nog wel kunnen en willen leren.

D66 wil daarom het leerrecht vastleggen in de wet. Een jeugdarts moet de bevoegdheid krijgen de knoop door te hakken als kinderen vastlopen. Die arts kan dan ook schoolbesturen aanspreken op de zorgplicht die ze hebben en vaststellen hoe een kind zich nog wel verder kan ontwikkelen. Daarnaast moet er een meldplicht bij de jeugdarts komen als een kind dreigt uit te vallen.

De Tweede Kamer debatteert maandag met onderwijsminister Arie Slob over een jarenlang onderzoek naar het passend onderwijs. Er is al jaren kritiek op de onderwijsvorm van zowel leerlingen, leraren en ouders. Het passend onderwijs zou te groot zijn geworden, er is te weinig geld en tijd voor en sommige kinderen worden gedwongen een onderwijsprogramma te volgen, terwijl de ouders dat niet willen.

Slob kwam eerder deze maand met 25 punten waarop het passend onderwijs verbeterd moet worden. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en zijn scholen die niet de juiste hulp kunnen bieden verplicht een andere school te vinden die dat wel kan.

Door: ANP