Geen gratis ov-kaart voor leerlingen praktijkonderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs pleitte in februari van dit jaar voor een gratis ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs van 16 jaar en ouder. Uit antwoorden van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob op vragen uit de Tweede Kamer over de OCW-begroting blijkt dat die er waarschijnlijk niet gaat komen. Dit meldt VOS/ABB.

De Sectorraad Praktijkonderwijs gaf eerder aan zich zorgen te maken over leerlingen in het praktijkonderwijs, die veelal nog niet klaar zijn voor het mbo. Ze vallen daardoor vaak alsnog uit, maar hebben dan geen recht meer op begeleiding vanuit het praktijkonderwijs. Het gaat om extra kwetsbare jongeren, die zonder de juiste begeleiding sneller in bijvoorbeeld de criminaliteit kunnen belanden. 
 
De leerlingen komen onder andere in de verleiding door een gratis ov-kaart. Daarom wil de Sectorraad Praktijkonderwijs dat ook deze leerlingen recht krijgen op een ov-jaarkaart zodra ze 16 jaar zijn. Ook is de status van een mbo-opleiding in de ogen van de leerlingen belangrijk. 
 
Op de vraag van Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66  wat het zou kosten als leerlingen in het praktijkonderwijs van 16 jaar of ouder een OV-kaart zouden krijgen, antwoordden de ministers dat het verstrekken van een OV-kaart aan praktijkonderwijsleerlingen zou kunnen leiden tot “een hellend vlak richting andere doelgroepen”. Dergelijke doelgroepen zijn bijvoorbeeld vmbo’ers die stagelopen, leerlingen die de entreeopleiding volgen binnen het voortgezet speciaal onderwijs en mbo-studenten met een bbl-opleiding. Bovendien zouden er teveel aanpassingen moeten worden gedaan aan wetten en systemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids