Debat over wetsvoorstel om Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch te erkennen

De Tweede Kamer behandelt op dinsdag 1 september vanaf 16.45 uur het initiatiefwetsvoorstel om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch te erkennen. Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door de Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Jessica van Eijs (D66). De erkenning van gebarentaal versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentaligen die doof zijn, kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ondersteuning in hun eigen taal. Het wetsvoorstel pleit voor erkenning van de NGT als officiële taal, en het gebruik van NGT door de rijksoverheid. Ook beoogt het voorstel om een Orgaan voor de Gebarentaal in te stellen als adviesorgaan om de overheid en belangenorganisaties te kunnen adviseren. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het debat vindt plaats in twee rondes, zogeheten termijnen. Tijdens de eerste termijn, op 1 september, spreken eerst de betrokken Kamerleden namens hun fractie. Daarna spreken de Tweede Kamerleden die het wetsvoorstel hebben ingediend. Gebruikelijk is dat er een tweede termijn plaatsvindt.

Het plenaire debat, inclusief de gebarentolk, is vanaf 16.45 uur live te volgen via deze aparte livestream. Het debat zonder tolk vindt u hier. Via deze stream kunt u de ondertiteling aanzetten. U kunt het debat ook kijken via Debat Direct.