Normal_boeken

Om te zorgen dat iedereen in de stad Eindhoven kan meedoen, zetten gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en het Ster College samen de schouders onder de aanpak van laaggeletterdheid. In een zogeheten stadsplan hebben ze beschreven wat de komende 4 jaar moet gebeuren om laaggeletterdheid te verminderen. De landelijke Stichting Lezen en Schrijven helpt bij de uitvoering van het plan. Dit meldt Gemeente Eindhoven.

De ambitie is jaarlijks 1700 inwoners bereiken die moeite hebben met lezen en schrijven en met gerichte ondersteuning hun basisvaardigheden vergroten. De aanpak start in 3 proeftuinen. Daar brengen werkgroepen in kaart welk aanbod er al is (bijvoorbeeld begeleiding en scholing), wat er nog mist, of wat mogelijk is. Het is de bedoeling om het aantal proeftuinen in de jaren daarna uit te breiden. In 2023 moet deze aanpak stadsbreed van toepassing zijn.
 
Er zijn naar schatting 17.000 tot 23.000 laaggeletterden in Eindhoven. Daarvan heeft twee derde Nederlands als moedertaal. Het overige deel heeft een andere moedertaal en spreekt Nederlands dus als tweede taal.
 
Laaggeletterdheid leidt tot grotere maatschappelijke problemen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vinden moeilijker hun weg in de gezondheidszorg. Ze hebben vaker psychische problemen, lopen een groter risico op gezondheidsklachten en zijn vaker arm. Ze lopen bovendien een grotere kans op schulden. De drempel om mee te doen is voor hen -veelal uit schaamte- hoger. 
 
In de landelijke Week van de Alfabetisering (9-16 september) zijn er ook in Eindhoven diverse activiteiten om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids