Normal_pesten_cyberpesten_social_media_computer_laptop_meisje_kind_verdriet_bang

Overmatig gamen, weinig begrip van media, cyberpesten, contact met wildvreemden of seksueel getinte filmpjes versturen. Iedere leerling kan te maken krijgen met de risico's rond mediagebruik, maar deze problemen komen veel meer voor bij leerlingen met een beperking. Dit blijkt uit het onderzoek onder 381 beroepskrachten uit het onderwijs en de zorg, uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Onderwijsspecialisten. Dit meldt Kennisnet.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de groeiende signalen uit de jeugdsector en het onderwijs dat kinderen met een beperking meer moeite hebben met mediawijsheid. Maar liefst zestig procent van de respondenten observeert overmatig mediagebruik bij de doelgroep, ongeveer de helft van alle respondenten merkt dat de kinderen media niet goed begrijpen en ongeveer een derde krijgt te maken met ongewenst gedrag. Die percentages liggen veel hoger dan in onderzoek bij 'gewone' kinderen.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat beroepskrachten in de zorg vaker problemen bij deze doelgroep signaleren, minder vaak digitale middelen inzetten en negatiever over media zijn dan respondenten in het speciaal onderwijs. Ze voelen zich ook wat minder bekwaam en zetten digitale middelen vooral minder vaak planmatig of op basis van beleid in. 
 
Iedereen moet daarom samen om de tafel, vindt prof.dr. Peter Nikken, lector Jeugd en media bij hogeschool Windesheim. Dat geldt voor het onderwijs, onderwijsbonden, commerciële partijen, brancheorganisaties uit de zorg en ook de overheid.
 
Hoewel in dit onderzoek overmatig mediagebruik onder de kinderen als een van de grootste problemen wordt aangemerkt, denkt Nikken dat dit met de juiste inzet op mediawijsheid flink verbeterd kan worden. "Juist kinderen met een beperking kunnen zoveel voordeel en plezier hebben van digitale middelen, als we hen en hun begeleiders maar leren ermee om te gaan."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids