Normal_school__schoolbord__klas

De vierdaagse schoolweek van school voor speciaal onderwijs De Wissel in Hoorn lijkt zijn vruchten af te werpen. Volgens het Algemeen Dagblad is het ziekteverzuim gehalveerd en zijn de leerlingen minder overprikkeld. Dit meldt VOS/ABB.

Begin september werd bekend dat SBO De Wissel een vierdaagse schoolweek zou gaan invoeren. De school had dit besloten omdat veel leerlingen overprikkeld raken gedurende de schoolweek. Een rustdag op woensdag moest dit voorkomen. De Wissel kreeg voor de pilot toestemming van het ministerie van onderwijs, omdat de school in de categorie regelluwe scholen valt. 
 
Tweeëneenhalve maand later lijkt de pilot succesvol. Het Algemeen Dagblad meldt dat er veel minder uitval is door ziekte en dat leerlingen rustiger zijn geworden. Bovendien geeft de vrije woensdagmiddag de leerkrachten meer tijd om lessen voor te bereiden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids