Normal_r

In de Week van de Liefde (11 tot 16 februari 2019), wordt voor de vierde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met de award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid over relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen. Dit meldt Soa Aids Nederland. 

Aandacht voor seksuele vorming kan beter

Het rapport van de inspectie van Onderwijs laat zien dat op veel scholen en in alle onderwijssectoren aandacht is voor seksualiteit. De lessen op scholen vinden in de praktijk te beperkt plaats en maken vaak geen deel uit van een doorlopende leerlijn. Daarbij is er weinig aandacht voor seksuele weerbaarheid en respectvolle omgang met diversiteit. Volgens de inspectie zou de kwaliteit van relationele en seksuele vorming op scholen beter kunnen.
 
Met de Lang Leve de Liefde Award willen Soa Aids Nederland en Rutgers de kwaliteit van seksuele en relationele vorming op scholen stimuleren, waarderen en bekendheid aan geven. Er worden awards uitgereikt voor de volgende drie schooltypes: voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Genomineerde scholen maken niet alleen kans op leuke prijzen maar worden ook breed onder de aandacht gebracht als inspirerend voorbeeld voor andere scholen.
 

Selectiecriteria en inzendingen

Voor de Award komen scholen in aanmerking waar seksuele en relationele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum. Ook worden de Gezonde School pijlers beleid, educatie, signalering en omgeving in acht genomen. De Lang Leve de Liefde Award 2019 wordt op de drie winnende scholen uitgereikt in de Week van de Liefde (11 tot 16 februari 2019). Ook scholen die in voorgaande jaren een inzending hebben gedaan, kunnen meedingen voor de award van 2019.
 

Week van de Liefde

Van 11 tot 15 februari 2019 krijgen scholen de mogelijkheid om kennis maken met het thema relaties en seksualiteit. Met de Week van de Liefde willen Soa Aids Nederland en Rutgers scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en mbo op een laagdrempelige manier inspireren om hier in de les (extra) aandacht aan te besteden. Door zelf te ervaren hoe leerlingen op de lessen reageren, merken docenten hoe zinvol en leuk het kan zijn om het met hen over relaties en seksualiteit te hebben. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids