Normal_schooltas__vo__po__schoolspullen__schoolbenodigdheden

Kinderen met bijvoorbeeld autisme, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of adhd zijn gebaat bij een duidelijke structuur. Voor hen geeft stichting Doe Maar Zo! al tien jaar lang elk jaar een specials, prikkelarme schoolagenda uit. De agenda is geschikt voor leerlingen van 10 tot en met 20 jaar. Dit meldt LECSO.

Het lettertype van de agenda is geschikt voor leerlingen met leesproblemen, zoals dyslexie. Daarnaast maakt de agenda gebruik van picto-taal en worden pictogramstickers bijgeleverd. Om de agenda zo duidelijk en rustig mogelijk te houden zijn allerlei overbodige zaken, zoals foto's, weggelaten en worden feestdagen niet vetgedrukt weergegeven, om stress te voorkomen. Het losbladige systeem is volledig naar de eigen wensen van de leerling in te richten.

De prikkelarme schoolagenda is een initiatief van Stichting Doe Maar Zo! De agenda is ontwikkeld door ouders in samenwerking met school de Taalbrug in Eindhoven (een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs aan slechthorende of dove kinderen en/of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis) en Kentalis Eindhoven (specialist op gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren).

Bestel hier de prikkelarme schoolagenda

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids