Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De situatie voor kinderen in Nederland is afgelopen jaar verbeterd, maar hulp aan kwetsbare kinderen schiet in te veel gevallen tekort. Dat blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, dat dit jaar voor de elfde keer wordt uitgebracht door UNICEF Nederland en Defence for Children. Dit meldt UNICEF.

Een aantal verontrustende zaken die UNICEF Nederland en Defence for Children aantroffen in hun onderzoek:
  • Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende passende hulp. Ze zijn, als gevolg van de decentralisatie van het jeugdbeleid, afhankelijk van wat gemeenten wel of niet voor hen doen. Landelijke cijfers over kindermishandeling ontbreken, terwijl die nodig zijn om de aanpak van kindermishandeling te 
  • Het aantal kinderen tot 18 jaar in de gesloten jeugdzorg is de laatste jaren toegenomen tot een zorgwekkend record van 2.710 kinderen in 2017. Dit is extra zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling juist een uiterste maatregel moet zijn. Dit aantal moet omlaag.
  • Kinderen die een alternatieve straf opgelegd krijgen moeten soms wel een jaar wachten om deze te kunnen uitvoeren. De capaciteit bij jeugdhulp moet omhoog, zodat kinderen sneller hun alternatieve straf kunnen uitvoeren.
 
Beide organisaties zagen afgelopen jaar gelukkig ook vooruitgang:
  • De overheid besteedde de afgelopen jaren meer aandacht aan het signaleren en melden van kindermishandeling, waardoor meer slachtoffers in beeld komen.
  • Voor minderjarige slachtoffers is er nieuwe regelgeving die hen beter beschermt tijdens een strafproces.
  • Het aantal kinderen dat in verzekering is gesteld en in een politiecel verblijft, is met 26 procent flink gedaald, van 7.101 in 2016 naar 5.253 in 2017.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids