Normal_tweede_kamer

Kamerleden vinden dat het systeem van passend onderwijs nog steeds niet goed functioneert. Er zijn nog steeds teveel thuiszitters, de werkdruk voor de leerkrachten groeit en ouders voelen zich vaak buitenspel staan. Om de ervaringen van alle betrokkenen hierin te horen, organiseert de Tweede Kamer op 27 juni, op initiatief van GroenLinks, een hoorzitting. Dit meldt NOS.

Veel partijen zijn kritisch over de toegenomen administratieve druk voor leerkrachten en schoolleiders. Ze zijn veel tijd kwijt met het invullen van formulieren, rapportages schrijven en overleg voeren. Ook passen sommige leerlingen met bijvoorbeeld agressieproblematiek niet altijd in het reguliere onderwijs, wat kan zorgen voor extra druk in de klas. 
 
Daarnaast wordt gewezen op het vaak niet goed functioneren van samenwerkingsverbanden. Regionaal zijn grote verschillen in bijvoorbeeld de omgang met financiën. Zo potten sommige samenwerkingsverbanden het gezamenlijke geld voor passend onderwijs geld op en komt dit niet meteen terecht waar het hoort. "De oude bureaucratie is vervangen door een nieuwe bureaucratie”, aldus Kamerleden.
 
Ouders voelen zich vaak buitenspel staan, en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Als hun kind is vastgelopen, weten ze niet meer waar ze nog terecht kunnen, blijkt uit de toename van e-mails die ouders sturen naar de onderwijswoordvoerders.
 
Het systeem van passend onderwijs, dat in 2014 is ingevoerd, staat dus stevig ter discussie. Minister Slob van Onderwijs moet snel oplossingen aandragen, vindt de Kamer. Slob werkt daar nu aan en stuurt nog voor de zomer een brief naar de Kamer met zijn plannen. Coalitiepartij D66 en de SP denken er echter al over om het systeem van passend onderwijs in de ban te doen. 
 
De Tweede Kamer organiseert op 27 juni, op initiatief van GroenLinks, een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en andere betrokkenen hun ervaringen te horen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids