Normal_onderwijs_schoolbord_

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn tot een gezamenlijk voorstel gekomen voor het verbeteren van het huidige huisvestingsstelsel in het onderwijs. Door de huisige wetgeving is er vaak onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor renovatie en of scholen zelf mogen investeren in gebouwen. Gevolg is dat er een "gigantische achterstand" is in de onderwijshuisvesting. Het plan van de drie partijen, dat zij gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs, moet daar verandering in brengen. Dat melden de PO-Raad en het AD.

Gemiddeld is een schoolgebouw zo'n 40 jaar oud, aldus de sectororganisaties en de VNG. Veel gebouwen voldoen niet aan de huidige standaarden in de bouwsector. Daarbij krijgen scholen ook te maken met het klimaatakkoord dat tot verduurzamen oproept.

De drie partijen doen in een rapport drie voorstellen voor het aanpassen van het huidige huisvestigingsstelsel. Een belangrijke voorgestelde wijziging is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor renovatie van schoolpanden, wanneer deze renovatie de levensduur van het gebouw verlengd. Nu is voor renovatie nog niemand verantwoordelijk waardoor de keuze nu bestaat uit of nieuwbouw of nietsdoen. Ook vinden de partijen dat het voor scholen mogelijk moet worden om zelf te investeren in hun panden om de duurzaamheid te bevorderen. Verder moeten gemeenten voortaan voor minstens 16 jaar een plan moeten hebben voor schoolgebouwen, zodat alle partijen beter weten waar ze aan toe zijn.

De partijen willen dat de voorstellen vastgelegd worden in de wet. "Ook al kunnen gemeenten en schoolbesturen zelf al handelen naar de voorstellen, we weten inmiddels uit ervaring dat er vaak een duwtje in de rug voor nodig is",  aldus vicevoorzitter Hein van Asseldonk van de VO-raad.

Download hier het rapport met de huisvestigingsvoorstellen

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids