Het kabinet investeert circa € 31 miljoen in 9 slimme ICT-projecten. Deze projecten dragen onder meer bij aan betere dienstverlening van de overheid, slimmer gebruik van ICT en kostenbesparingen.

 

Voorbeelden van projecten die steun krijgen:

- webloket waarmee chronisch zieken, gehandicapten en ouderen makkelijker de juiste instanties en voorzieningen kunnen vinden (project 'Regelhulp');
project waarbij wordt gewerkt aan versterking van de ambulancezorg ('Icarus');
- een project dat werkt aan een landelijk systeem voor nummerplaatherkenning;
- een open en digitaal platform voor docenten om leermateriaal te vinden en mee te werken ('Wikiwijs').
- een nieuwe ICT-toepassing die voertuiggegevens, zoals rem-, motor- en boordcomputergegevens, van alle merken en typen auto's sneller kan uitlezen en verwerken bij ongevallenonderzoek ('CrashCubes').