Manifest ‘minder zelfredzame’ jongeren ondertekend

Eind november werd in Utrecht de Jong-volwassenentop georganiseerd. Alle lagen van de overheid en partijen in de zorg, het onderwijs en bedrijfsleven kwamen hier samen om te praten over hoe ze ‘minder zelfredzame’ jongeren kunnen helpen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding. Aan het einde van de dag ondertekenden zij het manifest ‘Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren’. Dit meldt het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs.

Het grootste deel van de jongeren weet op eigen kracht hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Dit geldt echter niet voor iedereen. Zo’n 155.00 jongeren tussen de 16 en 27 jaar gaat niet naar school en werkt niet. Ook heeft zo’n 187.00 jongeren in diezelfde levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad. Deze jongeren kampen vaak met meerdere problemen tegelijk, zoals fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Door deze problemen, is het voor hen lastiger om een opleiding af te ronden, werk te vinden of op eigen benen te gaan staan.

Om ervoor te zorgen dat jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de laatste jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Ook moet er voorkomen worden dat jongeren tegen muren aanlopen wanneer zij hulpvragen hebben die meerdere levensgebieden en beleidsterreinen raken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids