Normal_2390-logo

Begin 2018 wordt voor de derde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met deze award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de scholen in het zonnetje waar seksuele en relationele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum. Waar beleid is om de seksuele gezondheid van leerlingen te bevorderen en effectieve methoden worden ingezet. Dit meldt SOA Aids Nederland.

Dit jaar worden er awards uitgereikt voor de volgende drie schooltypes: Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs en MBO. Genomineerde scholen maken niet alleen kans op leuke prijzen maar worden ook breed onder de aandacht gebracht als inspirerend voorbeeld voor andere scholen. Voor de award komen scholen in aanmerking die structureel lesgeven over relaties en seksualiteit en gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde. Daarnaast moet een school zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen en de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen. 
 
Uit de inzendingen worden per schooltype drie scholen genomineerd. De winnende school, per schooltype, krijgt de award en daarnaast een hele leuke prijs. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket. De Lang Leve de Liefde Award 2018 wordt op de drie winnende scholen uitgereikt in de Week van de Liefde (12-16 februari 2018, rond Valentijnsdag dus). 
 
Het rapport van de inspectie van Onderwijs naar de invulling van de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit dat op 5 september 2016 verscheen, laat zien dat op veel scholen en in alle onderwijssectoren aandacht is voor seksualiteit. De lessen op scholen vinden echter beperkt, veelal incidenteel, en weinig doelgericht plaats, zijn afhankelijk van de docent en nauwelijks verankerd in het curriculum of in een doorlopende leerlijn. Aandacht voor seksuele weerbaarheid en respectvolle omgang met seksuele diversiteit ontbreekt nogal eens. Volgens de inspectie zou de kwaliteit van relationele en seksuele vorming op scholen beter kunnen.
 
Meedoen kan nu nog, de inschrijving loopt tot 20 december 2017, via https://www.langlevedeliefde.nl/nieuws/scholen-doe-mee-aan-de-lang-leve-de-liefde-award-2018.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids