Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Meer dan tienduizend leerlingen van basisscholen in het hele land hebben de afgelopen week te maken gehad met ziekte van hun juf of meester. In ongeveer duizend klassen ontstonden er problemen met het regelen van vervanging. Deze cijfers komen voort uit een peiling van PO in Actie naar aanleiding van het docententekort. Dat meldt het AD.

PO in Actie deed een oproep aan de achterban om gedurende een week melding te maken van alle problemen met afwezige leraren. Via Facebook werd daar flink gehoor aan gegeven. In totaal zijn er bijna tachtig klassen naar huis gestuurd. Bijna tweehonderd groepen zijn verspreid over andere klassen en 220 leerkrachten werden opgeroepen om in te vallen. In veel overige gevallen werden er stagiaires, directeuren en onderwijsassistenten opgetrommeld om voor de klas te staan.

Jan van de Ven van PO in Actie zegt erg geschrokken te zijn van deze cijfers. Uit een berekening blijkt dat er vorige week ongeveer tweeduizend kinderen thuis zaten vanwege een tekort aan vervanging. Ook het plaatsen van kinderen over andere klassen is niet bepaald bevorderlijk, zegt Van de Ven. Om nog maar te zwijgen over het grote aantal onbevoegde mensen dat voor de klas wordt neergezet,

Volgens Van de Ven zijn de cijfers van de afgelopen week niet uitzonderlijk ten opzichte van andere weken. Hij zegt niet verbaasd te zijn als deze taferelen wekelijks spelen. Het ministerie van Onderwijs deed onlangs de voorspelling dat het tekort aan docenten in 2022 het grootst is en niet, zoals eerder verwacht, in 2020. Van de Ven uit zijn zorgen en stelt liever dat het piekmoment van het tekort op dit moment al bereikt wordt.

Ook ouderorganisatie Ouders & Onderwijs is bezorgd over de toekomst van het basisonderwijs en wil dat het tekort aan leraren zo snel mogelijk uit de wereld wordt geholpen. “De school staat met de rug tegen de muur als er niet genoeg vervangers zijn, maar voor ouders is het ook heel vervelend. Dit gaat echt ten koste van het onderwijs van hun kinderen'', zo laat directeur Peter Hulsen weten.

De PO-Raad vindt dat de Wet werk en zekerheid aangepast moet worden, zodat er voor invallers betere voorwaarden komen wat betreft een contract. Een dag invallen geldt meteen als één contract. Een invaller zou zo sneller in dienst genomen moeten worden maar dat gebeurt niet, waardoor er steeds verschillende invallers voor de klas staan. “Daar zijn leerling en leraar de dupe van'', zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Vandaag begint het debat over de onderwijsbegroting, waarin de PvdA, SP en GroenLinks voorstellen om 700 miljoen extra in middelbaar onderwijs te steken en nog eens 700 miljoen in de basisscholen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids