Normal_social_media__marketing

Voor het speciaal (voortgezet) onderwijs is de leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO ontwikkeld. Aan scholen wordt via heldere taal op deze manier duidelijk gemaakt waar het om gaat in de mediawereld. De leerlijn kan als leidraad worden beschouwd voor scholen en kan daarnaast het vertrekpunt zijn voor initiatieven op het gebied van mediawijsheid. Dat meldt Gewoon Mediawijzer. 

De tien mediawijsheid competenties zijn in de leerlijn Digitale Geletterdgeid SO/VSO vertaald naar zestien verschillende niveaus die worden gebruikt in het speciaal onderwijs. De leerdoelen staan daarnaast geordend op kerndoel en niveau. Deze zijn bovendien in lijn met de opbouw van de doelen in vakoverstijgende leerlijnen Sociaal emotionele vorming (CED), Seksuele vorming (CED), Denken als een programmeur (CED) en de leerlijn Multimedia (de Onderwijsspecialisten).

De leerling leert uiteindelijk hoe apparaten, software en toepassingen technisch gebruikt kunnen worden en hoe de gebruiksrisico’s beperkt kunnen worden. Navigeren binnen en tussen media-omgevingen komt bijvoorbeeld aan bod. Daarnaast leren ze om verschillende soorten informatie  zoeken, te beoordelen en te gebruiken. Tot slot leren ze hoe ze functionele en aansprekende content kunnen creëren, zodat een boodschap zo optimaal mogelijk overgebracht kan worden.

Mediawijsheid kan volgens Mediawijzer.nl gedefinieerd worden als ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Aan de hand hiervan zijn de tien competenties over mediawijsheid opgesteld om te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving van vandaag de dag. De tien competenties zijn terug te vinden op de site van Gewoon Mediawijzer. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids