Normal_school_les_klas_boeken

De ouderbijdrage voor ouders met hoogbegaafde kinderen is behoorlijk hoger dan de bijdrage die andere ouders doen. Ouders van hoogbegaafde kinderen moeten vaak geld bijleggen om het onderwijs te bekostigen; het gaat hierbij dus niet om uitjes met de klas. In de regio Nijmegen betalen sommige ouders jaarlijks tot wel 1.600 euro per kind. Dat meldt het AD.

Veel ouders zijn niet blij met deze hoge kosten en zien graag dat elk kind gelijk wordt behandeld. Ouders van kinderen die extra begeleiding nodig hebben betalen geen bijdrage. Voor hoogbegaafde kinderen zijn forse extra kosten wel nodig, zodat zij elke schooldag speciaal onderwijs op een hoger niveau kunnen krijgen. Voor dit hoogbegaafdenonderwijs komen kinderen in aanmerking als zij een IQ hebben boven de 130.

Voor schoolbesturen is het echter niet mogelijk om de ouderbijdrage te schrappen, ondanks dat er veel begrip is voor ouders die klagen over de kosten. Er zijn namelijk speciale vakdocenten nodig, die het lesmateriaal vaak zelf ontwikkelen. Bovendien zijn de klassen een stuk kleiner, waardoor aan het lesgeven aan hoogbegaafden een behoorlijk prijskaartje zit.

De ouderbijdrage, die eigenlijk bedoeld is al vrijwillige betaling, is dus voor ouders van hoogbegaafden verre van vrijwillig. Als ze niet willen betalen, kan hun kind simpelweg geen onderwijs op hoger niveau volgen en zal het bij regulier onderwijs blijven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids