Logo_samenwerking34

De campus De Kansrijke School voor speciaal onderwijs in Drachten komt er voorlopig nog niet. De realisatie ervan loopt twee tot drie jaar vertraging op. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

In het project SAMEN KANSRIJK! onderzoeken het Openbaar Primair Onderwijs FURORE,  het Protestant Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland, de Scholengemeenschap Speciaal Onderwijs Fryslân (cluster 3) en RENN 4 (cluster 4) de mogelijkheid tot samenwerking. Deze samenwerking zou ook gekoppeld worden aan de campus De Kansrijke School. De koepel voor openbaar onderwijs zegt nu meer tijd nodig te hebben om een beslissing te nemen. 
 
Door uitstel van de plannen gaan de 110 leerlingen van SO De Zwaai nu eerst naar een tijdelijke locatie. De Zwaai zit nu nog in een zwaar verouderd gebouw, dat gesloopt gaat worden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids