Normal_leerlingen_middelbare_school__screenshot_

Per 1 januari 2016 worden de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). De organisatie Passend Onderwijs heeft een brochure opgesteld voor scholen en samenwerkingsverbanden om toe te lichten wat er de komende periode voor hen gaat veranderen op het gebied van lwoo en pro. Dat meldt Passend Onderwijs.

De samenwerkingsverbanden hebben in de zomer hun plannen voor lwoo en pro uitgewerkt en opgeschreven in hun ondersteuningsplan. Hierin staat hoe ze de procedure voor de toewijzing van lwoo en pro vormgeven en of ze er via opting out voor kiezen om eigen criteria op te stellen voor lwoo.

Het ondersteuningsplan moest uiterlijk 1 september voorgelegd worden aan de ondersteuningsplanraad (de medezeggenschap). Het plan moet helemaal afgestemd zijn voor het einde van dit jaar. Het is de bedoeling dat de samenwerkingsverbanden vervolgens 1 januari van start kunnen met de toewijzing van lwoo en pro. De brochure is hier te bekijken.

© Nationale Onderwijsgids