Normal_monteur_student_techniek_auto_technisch

Onderwijswethouder Frank de Wit van Leiden opent donderdag 18 september vier nieuwe praktijklokalen op scholen in het voortgezet speciaal onderwijs in de stad. Ook wordt dan de nieuwe aula in gebruik genomen. De scholen zijn blij dat na een jaar “in de bouwherrie en rommel te hebben gebivakkeerd” de verbouwing eindelijk klaar is. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden ook buurtbewoners uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Dit meldt Dichtbij.

Vso Korte Vliet, vso De Thermiek en het Auris College in Leiden hebben er gezamenlijk vier nieuwe ruimten voor praktijklessen bijgekregen. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die de praktijkrichting volgen. Zij worden klaargestoomd voor een vervolgopleiding aan het mbo. En voor leerlingen die niet doorgaan naar het mbo bieden de nieuwe praktijkruimten voldoende mogelijkheden om branchecertificaten te halen. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

De Korte Vlietschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml) en leerlingen met een verstandelijke beperking. Op De Thermiek zitten leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het Auris College richt zich op leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, kinderen die slechthorend zijn of door een vorm van autisme moeite hebben met communiceren. Alledrie de scholen geven les aan kinderen en jongeren tot 20 jaar.

© Nationale Onderwijsgids