Mariëndael Arnhem eerste vso-school in TechNet-kring

ARNHEM - Afgelopen woensdag heeft de TechNet-kring Arnhem-Noord een nieuw lid verwelkomd: Mariëndael Arnhem. Deze school is de allereerste onderwijsinstelling voor voortgezet speciaal onderwijs die is toegetreden tot een TechNet-kring. Daarover bericht de website van De Onderwijsspecialisten.

TechNet is een initiatief van Platform Bèta Techniek en TechniekTalent.nu. TechNet bevordert en verbindt proactief de regionale samenwerking tussen bedrijven, basisscholen en (v)mbo-scholen.

In ruim 150 TechNet-kringen werken zij samen aan aantrekkelijker techniekonderwijs en betere loopbaanoriëntatie voor jongeren. Doel is meer leerlingen die kiezen voor een loopbaan in de techniek.

Mariëndael Arnhem biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, aan jongeren met autisme en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Voor deze leerlingen zijn onderwijsvernieuwing en daadwerkelijk perspectief in het technische vakmanschap zeer belangrijk.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres