Basisschool

AMSTERDAM - In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap doorgaans gescheiden. Vanaf vandaag zal in Roosendaal echter een aantal leerlingen van een reguliere basisschool één middag in de week gezamenlijk les krijgen met kinderen van de Mytylschool, zo meldt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Deze proef met gezamenlijk onderwijs is door de stichting opgezet om te laten zien dat het normaal is dat kinderen met en zonder handicap samen spelen, leren en opgroeien. Zij hoopt dat hierdoor uiteindelijk ook andere scholen voor deze vorm van onderwijs zullen kiezen.

Voorlopig gaat het om twee schoolklassen, van de basisschool De Kroevendonk en de Mytylschool Roosendaal. De leerlingen volgen vakken als muziek, theater, natuur en techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal.

Het experiment wordt ondersteund door onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen en geanalyseerd in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn Keitz