Coronavirus en centrale toetsen en examens 2020/2021

Het coronavirus heeft ook dit schooljaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Hieronder staat – op hoofdlijnen - de actuele informatie over de centrale toetsen en examens die vanuit het College voor Toetsen en Examens aangeboden. Dit meldt het CvTE.

Centrale examens in het voortgezet onderwijs

Minister Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft voor dit schooljaar 2020/2021 een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de centrale examens in het voorgezet onderwijs.
 

Kamerbrief 12 februari 2021

In de Kamerbrief van 12 februari 2021 heeft de minister een extra aanvullende maatregel over het eindexamen 2021 bekendgemaakt om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar. De nieuwe maatregel komt bovenop de maatregelen zoals bekendgemaakt in de Kamerbrieven van 20 november en 16 december 2020 en geldt voor zowel het regulier voortgezet onderwijs, vavo en de Staatsexamens vo. 
 

Aanvullende extra maatregel eindexamen 2021

Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak (geen kernvak), buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden. Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd voordat gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.  
 

Eerder bekendgemaakte maatregelen afname centrale examens 2021

  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak, om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te vergroten;
  • Het tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien afnamedagen;
  • Er is een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling mag van twee vakken het centraal examen herkansen;
  • Er is een herkansingstijdvak begin juli (een derde tijdvak van vier dagen) op de scholen voor de afronding van het eindexamen.
 
Kijk voor meer informatie en het servicedocument bij deze Kamerbrief op Examenblad.nl
 
Door: Nationale Onderwijsgids