Een derde van de tweedeklassers weet niet of Nederland een democratie is

De helft van de Nederlandse tweedeklassers vindt leven in een democratisch land niet belangrijk of heeft er geen mening over. Ruim een derde van de tweedeklassers weet überhaupt niet of Nederland een democratie is, of denkt van niet. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit meldt Trouw.

Aan het meerjarige onderzoek van de UvA, het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS), doen duizenden leerlingen en tientallen scholen in Nederland mee. De jongeren worden gedurende meerdere jaren gevolgd om hun ontwikkeling van democratische kernwaarden in de gaten te houden.

Politieke en maatschappelijke problemen

Het onderzoek toont aan dat politieke en maatschappelijke problemen niet vaak onderwerp van gesprek zijn voor tweedeklassers (kinderen tussen de twaalf en veertien jaar). Dat geldt voor zowel gesprekken die zij thuis voeren als gesprekken op school. Tussen de 60 en 70 procent van de tweedeklassers geeft aan slechts enkele keren per jaar met hun ouders over deze onderwerpen te praten. Eenzelfde percentage van de kinderen zegt nooit of een paar keer per jaar met leraren te praten over politieke en maatschappelijke onderwerpen.

Onderzoekers Laura Melder en Paula Thijs zijn vooral geschrokken van de kenniskloof tussen tweedeklassers op het vwo en het vmbo. Onder vwo-leerlingen vindt 71 procent democratie belangrijk, terwijl dit percentage op het vmbo op 34 procent ligt.

Burgerschapsonderwijs

Naar verwachting treedt komende zomer een wet in werking waarin staat vastgelegd aan welke regels het burgerschapsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs moet voldoen. De onderzoekers zien hun onderzoek als een nulmeting op basis waarvan kan worden bepaald waar te beginnen met het burgerschapsonderwijs. Momenteel mogen scholen zelf bepalen of en hoe ze burgerschapsonderwijs inrichten. Mede daardoor krijgen Nederlandse kinderen veel minder les in burgerschap dan kinderen in het buitenland, en krijgen ze pas in de bovenbouw van de middelbare school maatschappijleer. “Je moet als politiek nu gaan vaststellen op welke leeftijd je de leerlijn burgerschap wilt laten beginnen”, aldus Thijs.

Door: Nationale Onderwijsgids