Nog flinke slag te maken bij verduurzamen scholen

Veel scholen hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van hun gebouwen. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête. Ruim 60 procent heeft in beeld welke panden ook op termijn tot de kernvoorraad behoren en verduurzaamd moeten worden. Ook is er vaak een vertaling gemaakt naar de duurzaamheidsmaatregelen. Maar de enquête laat ook duidelijk zien dat er nog heel wat moet gebeuren om het eigen duurzaamheidsbeleid te operationaliseren. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal. 

 

Deelnemende scholen verwachten het meest van verduurzaming door nieuwbouw en renovatie en via speciale budgetten. Ze verwachten niet dat de beleidsdoelen van de eigen organisatie helemaal worden gehaald. Het gebrek aan geld en tijd worden het vaakst als knelpunt genoemd.  

Samen oplossen

De enquête is ook onder gemeenten gehouden en via de VNG, PO-Raad en VO-raad verspreid. Scholen staan vaak voor dezelfde vraagstukken als gemeenten. Daarbij hebben partijen elkaar vaak voor de verduurzaming nodig. Ze werken daarvoor in Bouwstenen-verband ook landelijk samen. De VNG, PO-Raad en VO-raad ondersteunen dit initiatief.

Meer informatie over de enquête is hier te lezen.

Door: Nationale Onderwijsgids