Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Kinderen tussen de 12 en 17 jaar weten relatief veel over kinderrechten, zo is het recht op onderwijs verreweg het bekendste mensenrecht. Toch wil ruim de helft van de ondervraagde kinderen op school meer leren over kinderrechten. Dat blijkt uit onderzoek van het College van de Rechten van de Mens naar de beleving van mensenrechten in Nederland. Dat meldt het College van de Rechten van de Mens.

Vandaag is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Uit het onderzoek blijkt dat een  kwart van alle Nederlanders mensenrechten een urgent probleem vindt. Bijna acht op de tien ondervraagden vindt het belangrijk dat er aandacht voor mensenrechten is in het onderwijs. Dit blijkt ook nodig, want 42 procent van de mensen blijkt geen enkel mensenrecht te kunnen noemen. Opmerkelijk is dat één op de tien Nederlanders meent dat mensenrechten niet moeten gelden voor vluchtelingen die in Nederland verblijven. Kinderen daarentegen maken zich het meest zorgen om de rechten van gevluchte kinderen en van kinderen met problemen thuis.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland er alles aan moet doen om de mensenrechten van vluchtelingen te beschermen. Eén op de tien vindt dat mensenrechten niet moeten gelden voor vluchtelingen in Nederland. “Het unieke aan mensenrechten is dat ze gelden voor iedereen in Nederland. Deze uitkomst laat zien dat niet iedereen dit vanzelfsprekend vindt. Voor de overheid ligt een belangrijke taak om mensen hiervan bewust te maken. Dat begint bij kinderen op school", aldus Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van de Mens.

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat mensen met een beperking in Nederland te weinig kansen krijgen om volwaardig te participeren in de samenleving. Daarnaast stelt 46 procent dat Nederland niet genoeg doet om fysieke en sociale obstakels voor mensen met een beperking te verwijderen. Eén op de vijf Nederlanders vindt dat Nederland onvoldoende doet om de rechten van mensen met een beperking te beschermen. Het onderzoek wordt iedere vier jaar uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1066 volwassen Nederlanders en 314 kinderen van 12-17 jaar. 

© Nationale Onderwijsgids