UvA kan veiligheid niet meer garanderen en blijft dinsdag en woensdag dicht

Alle campussen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijven dinsdag en woensdag dicht nadat er meerdere demonstraties zijn geweest, meldt de universiteit maandagavond. Het College van Bestuur (CvB) kan momenteel "geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid" van de mensen op de locaties van de universiteit. Er vindt de komende twee dagen dus geen onderwijs plaats op de UvA.

Voor de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde geldt een uitzondering omdat zij les krijgen in ziekenhuizen en klinieken. De UvA meldt ook dat niet van docenten verwacht wordt dat ze op deze korte termijn kunnen overschakelen op onlineonderwijs.

Roeterseilandcampus 

Het CvB benadrukt dat de demonstratie van maandag bij de Roeterseilandcampus "ordelijk" is verlopen, maar dat de sfeer na afloop, rond 14.00 uur, onmiddellijk omsloeg toen in het zwart geklede en gemaskerde mensen het pand binnengingen. Die groep heeft volgens de universiteit "moedwillige" vernielingen aangericht. De UvA heeft hiertegen aangifte gedaan van huisvredebreuk en vernieling.

Gewelddadige elementen 

Het college is "geschokt over de manier waarop een vreedzaam protest is gekaapt door gewelddadige elementen", staat in de verklaring van de universiteit. "Het is onaanvaardbaar dat mensen die op de UvA werken of studeren belaagd en bedreigd worden en hun werk- of studieplek moeten verlaten. Niemand heeft zoveel gelijk dat dit gedrag geoorloofd is."

Verder benadrukt het CvB geen bezettingen, blokkades, barricaderingen en overnachtingen toe te staan in en om de universiteitsgebouwen. Ook geeft het college aan in gesprek te zijn "met onze eigen mensen binnen onze bestaande overlegstructuren" over "samenwerken met externe organisaties". De komende weken worden deze gesprekken volgens de universiteit geïntensiveerd. Volgens een woordvoerder van de universiteit gaat het in de gesprekken over de kaders van alle samenwerkingen, "en dan vooral over hoe om te gaan met landen in een oorlogssituatie".

Eisen pro-Palestijnse betogers 

Een van de eisen van de pro-Palestijnse betogers die sinds vorige week meerdere keren UvA-gebouwen hebben bezet, is dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische instituten die deelnemen aan "genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk en hun land".

Door: ANP