UNL: meer Nederlandstalige studies in plaats van minder Engelstalige varianten

Universitaire opleidingen laten switchen naar het Nederlands gaat nog een enige tijd duren. Nederlandse universiteiten gaan wel extra Nederlandstalige tracks aanbieden, naast de bestaande Engelstalige opleiding. Dat blijkt uit een plan van UNL. Daarmee willen ze het aantal Engelstalige opleidingen drastisch omlaag brengen. Dat meldt ScienceGuide. 

Het aantal Engelstalige bachelor- en masteropleidingen moest omlaag, dat liet NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger begin dit jaar aan de minister weten. In de motie van Hertzberger benadrukte ze dat 78 procent van alle masteropleidingen en 30 procent van alle bacheloropleiding volledig in het Engels worden gegeven.

Geen maatregelen bij masteropleidingen 

Deze percentages vindt het NSC veel te hoog. Dat universiteiten geen maatregelen nemen bij masteropleidingen snapte Hertzberger niet.

Anderstalige opleidingsaanbod 

UNL en de VH hebben plannen gepresenteerd aan de minister om zo aan de wens van de Kamer tegemoet te komen. Het huidige anderstalige opleidingsaanbod is kritisch bekeken. Universiteiten willen nu dan ook Nederlandstalige trajecten toevoegen aan het huidige aanbod en de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten vergroten. Universiteiten willen ook een beperkt aantal anderstalige opleidingen en de trajecten die nu lopen omzetten naar het Nederlands.

Open gesprekken 

UNL waarschuwt de minister nog wel dat de genoemde percentages nog kunnen veranderen. Zij moeten namelijk nog gesprekken voeren met de medezeggenschap. Universiteiten willen die gesprekken zo open mogelijk voeren.

Toename Nederlandstalige opleidingen 

De plannen van de UNL kunnen ervoor zorgen dat het aantal Nederlandstalige opleidingen gaat toenemen. De universiteiten beloven ook dat er geen nieuwe anderstalige opleidingen gestart worden totdat de Wet internationalisering in balans (WIB) van start gaat. De UNL noemt verder geen maatregelen over de communicatiemiddelen bij masteropleidingen.

Het Engelstalige opleidingsaanbod zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk afnemen. De minister gaat ervanuit dat universiteiten met deze afspraken zelf tot oplossingen kunnen komen.

Radicale maatregelen 

UNL roept wel op om geen radicale stappen te zetten. Universiteiten waarschuwen zelf al voor radicale, generieke maatregelen. Daarbij moet men denken aan het omzetten van alle bachelors naar het Nederlands. Universiteiten, Nederlandse en internationale studenten, maar ook de economie en de samenleving zullen hier negatieve gevolgen van ondervinden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk