Kim Putters ontvangt tijdens dies natalis eredoctoraat Open Universiteit

De Open Universiteit reikt vrijdag 23 september 2022 tijdens de viering van haar dies natalis in Heerlen een eredoctoraat uit aan prof. dr. Kim Putters, voorzitter Sociaal-Economische Raad en universiteitshoogleraar aan Tilburg University. Hij ontvangt het eredoctoraat vanwege de aansprekende wijze waarop hij, wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. Naast Kim Putters ontvangen ook AI-expert prof. dr. Pattie Maes en Michal Bobek, pionier in het internationale privacyrecht, een eredoctoraat. Dat meldt de Open Universiteit. 

Kim Putters heeft vooral als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau naam gemaakt door zijn open, nieuwsgierige en analyserende stijl van optreden en zijn bijdragen aan het maatschappelijk debat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is onder zijn leiding zichtbaarder geworden als een van de meest betrouwbare, zo niet de betrouwbaarste informatiebron voor wetenschap en beleid op het brede terrein van de leefsituatie. Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft Kim Putters ook columns en boeken voor een breed publiek. Zo heeft hij een invloedrijke rol als verspreider van wetenschappelijke kennis.

Dies Natalis

Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de 38e dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 23 september 2022. Erepromotor is prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en decaan van de faculteit Rechtswetenschappen. De academische zitting vindt plaats in Theater Heerlen aan het Burgemeester van Grunsvenplein en begint om 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom de dies natalis bij te wonen na aanmelden via ou.nl/dies. Het thema van de dies natalis is 'Perspectieven op privacy'. De diesrede wordt uitgesproken door mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eredoctoren 

Na de diesrede zal de Open Universiteit het eredoctoraat aan prof. dr. Kim Putters uitreiken en daarnaast ook aan prof. dr. Pattie Maes, hoogleraar Media Arts and Sciences aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), en aan de Tsjechische rechtsgeleerde prof. dr. Michal Bobek, voormalig advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en momenteel rechter bij het Administratief Hooggerechtshof van Tsjechië en gasthoogleraar aan verschillende universiteiten in Europa. Alle eredoctoren zullen een korte rede uitspreken.

Door: Nationale Onderwijsgids