Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, structureel versterken en opschalen. De komende maanden verkennen de drie instellingen daarom de mogelijkheden om die samenwerking systematisch uit te bouwen, zo hebben de besturen afgesproken in een convenant. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Voor de toekomst van de geneeskunde is een sterke band met technologie vereist. Complexe en kostbare vraagstukken op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn vragen om wetenschappelijk baanbrekende oplossingen. Erasmus MC, EUR en TU Delft benadrukken met hun convenant de maatschappelijke en wetenschappelijke noodzaak van nauwere samenwerking tussen geneeskunde, technologie en de sociale wetenschappen.
 

Andere terreinen

TU Delft en EUR gaan ook de meerwaarde van nauwere wetenschappelijke samenwerking op een reeks andere terreinen verkennen. Hierbij moet worden gedacht aan data science en AI (Artificial Intelligence), entrepreneurship, energietransitie in de regio-Rotterdam regio (in het bijzonder de haven), urban cities development, en human-robot interactie. 
 

Voortbouwen

Met dit initiatief geven de instellingen ook verdere invulling aan het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en EUR (LDE) en wordt er voortgebouwd op eerdere samenwerkingsinitiatieven. Dat heeft vijf gezamenlijke onderzoeks-, onderwijs- en valorisatiecentra opgeleverd, een aantal gezamenlijke opleidingen waaronder klinische technologie, het centrum voor protonentherapie Holland PTC en het programma Medical Delta, gericht op de verbinding tussen techniek en gezondheidszorg. Ook is er een samenwerking tussen het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum. TU Delft en Universiteit Leiden trekken samen op in onder meer de gezamenlijke onderzoekschool Casimir, een aantal gezamenlijke opleidingen en gezamenlijke innovatieve onderzoeksprogramma’s. 
 

Inhoud is leidend

De verkenning van de intensivering van de samenwerking gebeurt primair vanuit de wetenschappelijke inhoud. Leidend principe is dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder dient te worden versterkt. Leden van onze wetenschappelijke staf van de drie instellingen worden daarom door de drie besturen op verschillende manieren uitgenodigd aan de inhoudelijke vormgeving van deze samenwerking bij te dragen. De rol van de wetenschappelijke staf is essentieel in dit proces. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids