Normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

De Universiteit Maastricht slaat de handen ineen met zeven andere universiteiten uit evenveel verschillende Europese landen. Samen vormen ze de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe). “Met YUFE bieden alle deelnemende universiteiten hun studenten en medewerkers kansen in alle deze regio’s.”. Dit meldt de Universiteit Maastricht.

Eind 2017 lanceerde de Franse president Emmanuel Macron zijn plannen om een nieuw Europa te scheppen. Onderdeel van die plannen: de oprichting van twintig grensoverschrijdende Europese universiteiten, die vanaf 2024 ‘Europese’ diploma’s zullen uitreiken. De Europese Commissie volgde Macron en werkte het European Universities Initiative (EUI) uit. Tot 28 februari konden allianties van Europese universiteiten samenwerkingsprojecten indienen. Twaalf allianties krijgen financiering vanuit Europa voor een periode van drie jaar. 
 
De Universiteit Maastricht kijkt wat onderzoek en onderwijs betreft al veel langer over de landsgrenzen. De universiteit grijpt deze kans dan ook en stapt in de YUFE-alliantie, samen met zeven andere universiteiten: de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Rome Tor Vergata, de Universiteit van Oost-Finland, de Universiteit Carlos III Madrid, de Universiteit Bremen, de Universiteit van Essex, en de Universiteit van Cyprus. Daarnaast heeft de alliantie zes associate partners: de Universiteit van Rijeka, de Nicolaus Copernicus Universiteit in Torún, de Educational Testing Service (ETS), European Entrepreneurs CEA-PME, Kiron Open Higher Education for Refugees en de Adecco Group.
 
“Europa wordt steeds meer een Europa van regio’s,” zegt Martin Paul. “Met YUFE bieden alle deelnemende universiteiten hun studenten en medewerkers kansen in alle deze regio’s. Internationale partnerschappen zijn een belangrijke katalysator van regionale voorspoed in heel Europa. Met YUFE willen we bijdragen aan kennis, succes en cohesie voor alle European studenten, professionals en burgers.”
 
Als de pilot aan YUFE wordt toegewezen, start de concrete uitwerking van eerste projecten in september 2019. YUFE-studenten en -medewerkers krijgen dan in toekomst de gelegenheid te studeren of te werken aan een van de aangesloten universiteiten. YUFE-studenten worden aan iedere partneruniversiteit volledig opgenomen in de instelling. Zij krijgen dezelfde diensten als alle andere studenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids