Normal_internet__pc__muis__computer__ict

De Universiteit Utrecht biedt jonge medewerkers in de ict-branche via een PhD-programma de mogelijkheid om te promoveren bij bijvoorbeeld gemeenten. De overheid moet daardoor een aantrekkelijkere werkgever worden. Bovendien draagt de Universiteit Utrecht via dit PhD-traject bij aan maatschappelijk relevant onderzoek. Dat meldt de Universiteit Utrecht.

Voor de eerste twee projecten is door de universiteit en de gemeente Utrecht onlangs een overeenkomst getekend. Deelnemers komen fulltime in dienst bij de gemeente en krijgen twee dagen per week de ruimte voor hun promotieonderzoek, waarbij ze begeleid worden door het departement Informatica van de universiteit. ‘Is vroegtijdige voorspelling van schuldproblematiek mogelijk?’ en ‘Burgerschap en Data Retrieval’ zijn de onderwerpen van het onderzoek.

Volgens wethouder Kees Geldof (Publieksdienstverlening en Bestuursinformatie) groeit de stad Utrecht in 2030 naar 400.000 inwoners. De voorbereidingen van de gemeente gaan daarbij voornamelijk over de dienstverlening aan bewoners en ondernemers. Om de organisatie en dienstverlening toekomstbestendig te maken, is het volgens Geldof nodig om te investeren in nieuwe talenten. Door met de Universiteit Utrecht samen te werken hoopt de wethouder dat er meer kennis en ervaring wordt binnengehaald.

Rector magnificus Bert van der Zwaan zegt dat het PhD-programma “een mooie manier is om onderzoek te doen waar maatschappelijk grote behoefte aan is.” Niet alleen hebben de deelnemers de mogelijkheid om de onderzoeksfaciliteiten van de universiteit te gebruiken, de universiteit kan ook projecten promoten bij bèta-studenten die in de eindfase van hun studie zitten. “Bovendien wordt er voor een netwerk gezorgd waarin de promovendi ervaringen kunnen uitwisselen", zegt Van der Zwaan. De bedoeling is dat de Universiteit Utrecht binnenkort met andere overheidsorganisaties een soortgelijke overeenkomst sluit over de duale PhD-trajecten. De duur van deze trajecten is zes jaar.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids