Nieuwe slimme leesmethode helpt kinderen met leesproblemen

De TOPPR-methode is een leesmethodiek die nu nog door een beperkt aantal leerkrachten in Nederland wordt ingezet. Met deze methode leren kinderen met leesproblemen in korte tijd lezen en krijgen ze bovendien meer plezier in lezen. De effectiviteit van de methode is onderzocht door de Rijksuniversiteit van Groningen. Om meer kinderen van deze methode te laten profiteren, moet de methode bekend worden bij leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. Dat meldt TOPPR. 

In Nederland stevenen we af op een recordaantal laaggeletterden van 2,5 miljoen mensen. De inspectie van het onderwijs schut deze week iedereen weer eens wakker in ‘De Staat van het Onderwijs’.  De problemen met het lezen beginnen op jonge leeftijd in het basisonderwijs. Ongeveer 25 procent van de leerlingen blijkt moeite te hebben om een tekst te lezen. Alle plannen en goede bedoelingen ten spijt loopt het aantal leerlingen met leesproblemen alleen maar op.

Weinig zelfvertrouwen 

Kinderen die moeite hebben met lezen, hebben het zwaar op school. De lessen die andere kinderen met gemak lezen, lukt hen met moeite, waardoor ze de inhoud van de les niet meekrijgen. Maar deze kinderen hebben ook vaker last van weinig zelfvertrouwen. Ze stromen lager door in het voortgezet onderwijs en hebben daardoor minder goede kansen op de arbeidsmarkt. 

Letters aan elkaar plakken 

Kinderen die leren lezen, moeten eerst de letters goed kennen. Daarna moeten ze de letters aan elkaar plakken tot woorden. Daar gaat het fout. De letters worden niet in de goede volgorde geplakt en daardoor wordt D O R P gelezen als D R O P. Bij langere woorden wordt het nog ingewikkelder. Om de leesfoutjes te verbloemen gaan kinderen raden naar wat er staat. Daardoor begrijpen ze teksten vaak helemaal niet meer. En omdat er in de basisschool veel wordt geoefend en thuis ook nog, wordt bij 1 op de 4 kinderen  een verkeerde leesmanier ingeslepen.

TOPPR-methode 

Naar de TOPPR-methode is onderzoek gedaan bij de Rijksuniversiteit van Groningen. De methodiek blijkt een functionele aanvulling te zijn op het bestaande leesonderwijs. 

“Met de methode kan een kind in gemiddeld 12 keer een half uur beter lezen en is in de meeste gevallen een leesachterstand ingelopen. Kinderen krijgen bovendien weer plezier in lezen en krijgen hun zelfvertrouwen terug” 

De onderzoeken zijn terug te vinden op de site van TOPPR.

Janet Weima die zelf uit het onderwijs komt, heeft als persoonlijke missie; “Ieder kind met leesproblemen leren lezen.” En dat kan haar niet snel genoeg gaan. Omdat de TOPPR-methode een goed middel is om kinderen te leren lezen, wil ze zo veel mogelijk leerkrachten opleiden om de methodiek in te kunnen zetten in de klas. 

Vacature 

Op dit moment staat een vacature uit om 52 coaches te werven en te trainen. Op de SBO De Kimkiel in Groningen zijn de eerste 6 juffen gecertificeerd en aan de slag gegaan om het verschil te maken. “Dit is het begin van een beweging. Ieder kind heeft recht op goed leesonderwijs en het kan mij niet snel genoeg gaan” besluit Janet haar betoog.

Door: Nationale Onderwijsgids