Wat zijn de kosten voor een nieuw schoolgebouw?

De oorlog in Oekraïne, de naweeën van de COVID-pandemie, stijgende energieprijzen en leveringsproblemen van diverse materialen zorgen voor een uitzonderlijke marktsituatie. Dat meldt HEVO.

Met de online tool van HEVO kunt u inzichtelijk maken wat een nieuw schoolgebouw (PO, VO of (V)SO) kost. Jaarlijks wordt de kostenconfigurator uitgebracht, maar nu een eenmalige halfjaarlijkse update gezien de uitzonderlijke marktsituatie.

Kwaliteitsniveaus 

In de tool is het mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook is inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost.

Kosten voor passende onderwijshuisvesting 

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Door: Nationale Onderwijsgids