Inspecties: doorbraak in jeugdbescherming nú nodig

Voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel is het nodig dat er nu actie komt. Het gaat om kwetsbare kinderen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen. Er zijn door de jeugdbeschermingsinstellingen tot nu toe te weinig verbeteringen op gang gezet voor kinderen die nu een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel nodig hebben en nog geen hulp krijgen. Een actiegerichte aanpak is nodig om deze groep kinderen tijdig passende hulp te kunnen bieden. Dit melden de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid. 

In november 2019 concludeerden de inspecties al dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen. Daarnaast zagen ze structurele problemen die ervoor zorgen dat de jeugdbeschermingsketen enorm onder druk staat.

Structurele verbetering jeugdbescherming

Inmiddels zijn er voor de langere termijn verbeteringen in gang gezet. Instellingen en gemeenten willen een structurele verbetering van de jeugdbeschermingsketen. En ook het kabinet kijkt naar de mogelijkheden voor een structurele verandering. De inspecties begrijpen dat dit niet van vandaag op morgen kan, maar de kinderen die nú hulp nodig hebben, kunnen niet wachten.

Kinderen die nú hulp nodig hebben wachten nog steeds

Deze kinderen moesten vorig jaar al te lang wachten, en nu, bijna een jaar later, is de situatie voor deze kinderen nog niet verbeterd. Voor instellingen die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, is het moeilijk en vaak niet mogelijk om de kinderen en hun gezinnen te bieden wat ze nodig hebben. Er is te weinig personeel en er zijn onvoldoende goede plekken waar kinderen met ingewikkelde problemen terechtkunnen. Zij komen dan op een plek waar ze niet passen, of belanden op een wachtlijst zonder tussentijdse hulp.

Doorbraak nodig

Er is een doorbraak nodig voor de achthonderd kinderen met maatregel maar zonder jeugdbeschermer en kinderen met jeugdbeschermer maar zonder juiste hulp. Instellingen kunnen dit echter niet alleen. Zij hebben de gemeenten nodig, omdat die verantwoordelijk zijn voor voldoende hulpaanbod. Zij hebben zorgaanbieders nodig die deze kinderen zonder vertraging de juiste hulp bieden. En de lokale teams kunnen een rol vervullen in het directe contact met het gezin. Daarom spreken de inspecties het hele netwerk aan.

Door: Nationale Onderwijsgids