Protocollen veilig leerlingenvervoer en veilig vervoer naar kinderopvang beschikbaar

Er is een sectorprotocol opgesteld om kinderen en leerlingen weer veilig naar onderwijs en opvang te vervoeren. Dit protocol is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, de buitenschoolse opvang, het voortgezet speciaal onderwijs en de kinderdienstcentra’s. Dit meldt Ieder(in).

Het vervoer naar deze voorzieningen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 
  • Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en zoveel mogelijk in vaste samenstelling.
  • Als in een voertuig tussen chauffeur en kinderen/leerlingen, of tussen meerdere kinderen/leerlingen onderling, minimaal 1,5 meter in acht is te nemen, zijn er geen extra maatregelen nodig.
  • Als het niet mogelijk is om minimaal 1,5 meter in acht te nemen in het voertuig, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de kinderen/leerlingen een niet-medisch mondkapje.
  • Als leerlingen/kinderen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs tegelijk met kinderen/ leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs worden vervoerd, dragen de kinderen/leerlingen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs geen mondkapje. De kinderen/leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs dragen een niet-medisch mondkapje.
 

Vinger aan de pols

Ieder(in)is blij dat er duidelijkheid is gekomen vanuit het RIVM en de sector over hoe het vervoer weer zo goed en verantwoord mogelijk op kan starten. Ieder(in) houdt vinger aan de pols of het protocol ook het gewenste effect heeft. Zij zullen met name in de gaten houden of reizigers die geen mondkapje kunnen dragen door hun beperking het maatwerk krijgen waar ze recht op hebben. De protocollen kunnen worden aangepast als ervaringen in de praktijk er op wijzen dat iets niet werkt of anders moet. Of wanneer besluiten vanuit de Rijksoverheid iets anders vragen.
 
Mocht u dus toch in de knel komen met uw vervoer, meld dit dan bij het meldpunt van Ieder(in), dat te bereiken is via 085-4007022 of meldpunt@iederin.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids