Normal_lezen_vader_gezin_leren_kind4t45

De pilot ‘de Bibliotheek op school' en de oudercursus 'Voor jou en je kind!’ krijgt een vervolg. De cursus biedt ondersteuning aan ouders bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind. Dit meldt de Bibliotheek op school.

Er doen nu tien scholen mee aan de pilot. Doel hiervan is om ouders uit taalarme gezinnen een steuntje in de rug te geven op het gebied van de taalontwikkeling van hun kind. Aan het eind van het jaar zal er een toolkit worden gemaakt met een projectplan, een presentatie voor een startbijeenkomst en extra materialen over leesbevordering.
 
Verschillende betrokkenen werken in deze pilot samen, zoals leesconsulenten, schooldirecties en leerkrachten. Stichting Lezen heeft in aanvulling op Voor jou en je kind! werkboeken en video’s ontwikkeld die aandacht besteden aan het onderwerp leesbevordering.
 
Door: Nationale Onderwijsgids